Przygotowanie projektów do druku offsetowego i cyfrowego
Jeżeli zdecydujesz się wykonać projekt samodzielnie, zadbaj o to, by spełnił on podstawowe wymogi dla druku offsetowego i cyfrowego.

1. Formaty plików

Ze względu na bezpieczeństwo danych zawartych w Twoich projektach, przyjmujemy tylko zamknięte formaty plików oparte na języku Postscript. W szczególności dopuszczalne są formaty: eps, ps, pdf (tylko w wersji pdf/x-1a:2001 oraz press optimized). Wszystkie materiały powinny być kompozytowe. Pozostałe formaty, np. cdr, ai, qxd, psd i inne, są plikami właściwymi określonym programom graficznym i jako takie mają charakter plików otwartych. Niestety, przetwarzanie plików otwartych poza środowiskiem, w którym one powstały, powoduje możliwość wystąpienia trudnych do przewidzenia problemów, a w szczególności zamiany zawartości projektu. Z tego względu nie akceptujemy plików otwartych. Osobną kwestię stanowią formaty obsługujące tylko grafikę bitmapową - tif i jpeg. Powyższe formaty nie umożliwiają przeniesienia informacji o elementach wektorowych, a także nie umożliwiają dołączenia czcionek. Dodatkowo format jpeg powstaje na zasadzie zastosowania stratnej kompresji obrazu, co w sposób widoczny pogarsza jego jakość. Wobec powyższego format jpeg nie będzie akceptowany przy rozdzielczościach poniżej 500 ppi, natomiast format tif będziemy akceptować, zakładając, że jesteś świadomy wszelkich potencjalnych problemów, które są z tym związane i mogą się pojawić w druku.

Przykładowe problemy to:

  • poszarpane krawędzie liter i drobnych elementów graficznych, np. logo, piktogramy
  • niewyraźny drobny tekst w kontrze oraz drobne elementy graficzne w kontrze
  • nieczytelność bardzo małego tekstu (szczególnie złożonego czcionką szeryfową) oraz nieczytelność bardzo małych elementów graficznych.

Zastrzegamy, że oprócz wyżej wymienionych mogą się pojawić inne usterki, które trudno przewidzieć, gdyż zależą one od specyfiki danego projektu.

2. Wymiary reklam

Za projekt na spad uznajemy projekt, którego przynajmniej jedna krawędź jest tożsama z krawędzią finalnego produktu po obcięciu. W przypadku projektów na spad weź pod uwagę dwa aspekty dotyczące jego wymiaru:

Wymiar projektu ze spadem - wymiar projektu musi być powiększony w stosunku do wymiaru finalnego produktu po obcięciu o tak zwany obszar spadu, a więc część projektu, która zostanie przycięta. Minimalny wymiar spadu jest ustalany indywidualnie dla poszczególnych produktów, najczęściej wynosi 3 mm z każdej strony projektu. Przykładowo weźmy pod uwagę ulotkę A5 - wymiar ulotki po obcięciu wynosi 148 x 210 mm, do tego wymiaru dodajemy po 3 mm z każdej strony, aby finalnie otrzymać 154 x 216 mm, co stanowi prawidłowy wymiar projektu ulotki A5 na spad.

Maksymalny obszar zadruku - to drugi aspekt dotyczący wymiarów reklamy na spad. Faktycznie maksymalny obszar zadruku nie oznacza, że poza tym obszarem nic nie może być wydrukowane. Właściwe znaczenie tego pojęcia jest takie, że jedynie w tym obszarze dowolne elementy projektu są zabezpieczone przed przypadkowym przycięciem. Z technologii druku wynika, że linia cięcia finalnego produktu może się wahać w granicach 1-4 mm. Jakkolwiek jest to założenie ekstremalne, to jednak należy się z tym liczyć. Tak więc odejmując od formatu netto finalnego produktu po 4 mm z każdej strony, otrzymujemy maksymalny obszar zadruku, który w wypadku ulotki A5 wynosi 140 x 202 mm. Innymi słowy - w obszarze 4 mm od linii cięcia wewnątrz formatu ulotki nie mogą się znaleźć żadne istotne elementy graficzne lub tekstowe. Jeszcze inaczej - żadne istotne elementy graficzne lub tekstowe nie mogą być umieszczone poza formatem 140 x 202 mm wewnątrz ulotki. Reklamy niespełniające tego wymogu będziemy odsyłać do poprawy.

3. Tekst w reklamie

Z uwagi na możliwe problemy w druku omówione w punkcie 1. zdecydowanie odradzamy bitmapową postać tekstu w projekcie. Najlepiej gdy tekst ma postać wektorową lub jest opisany poprzez font dołączony do pliku z projektem. Dołączenie takie możliwe jest w formatach plików opartych na języku Postscript, a więc w zaproponowanych na wstępie formatach eps, ps i pdf press optimized. Oczywiście fonty nie dołączają się do tych plików samoistnie - konieczne jest zaznaczenie odpowiednich opcji w programach, z których te formaty się generuje. Przypomnijmy w tym miejscu, że jeśli jednak zdecydujesz się dostarczyć projekt, w którym tekst funkcjonuje jako bitmapa, czynisz to na własne ryzyko. Dodatkową kwestią jest wielkość tekstu. Przykładowo zastanów się nad umieszczaniem w projekcie tekstu o rozmiarze poniżej 8 pkt. w kontrze. Jeśli czytelność tekstu jest sprawą priorytetową, użyj większego stopnia pisma.

4. Logo, piktogramy

Zagadnienia omówione powyżej dotyczą również drobnych elementów graficznych, takich jak logo, piktogramy, cienkie linie itp. Zdecydowanie zalecamy, aby elementy te pojawiały się w projektach w postaci wektorowej. Jak już wspominaliśmy, wydruk takich elementów z postaci bitmapowej może być dla Ciebie niesatysfakcjonujący.

5. Rozdzielczość

Zalecana rozdzielczość wszelkich elementów bitmapowych reklamy to 300 ppi (pixel per inch - piksele na cal). Zakładamy, że przysyłając materiały w niższej niż podana rozdzielczości akceptujesz to, zdając sobie sprawę z możliwego obniżenia jakości wydruku. Jednak poniżej wartości 200 ppi dla elementów ilustracyjnych oraz poniżej 300 ppi dla tekstu i drobnych elementów graficznych projekt nie będzie zaakceptowany. Zalecana rozdzielczość wyjściowa dla pliku w formacie eps, ps i pdf press optimized to 2400 lub 2540 dpi (dot per inch - kropka na cal) w zależności od użytego sterownika naświetlarki.

UWAGA! Z doświadczenia wiemy, że czasami pewną trudność stanowi odróżnienie parametru ppi (pixel per inch) od dpi (dot per inch), co jest przyczyną poważnych i trudnych do wykrycia usterek w przesyłanych do nas projektach. Wynika to częściowo z niespójnego nazewnictwa w programach graficznych, ale czasami również z niewiedzy. Najkrócej rzecz ujmując, parametr ppi, jak sama nazwa wskazuje, dotyczy pikseli. Z pikselami mamy do czynienia wyłącznie podczas obróbki ilustracji w programach graficznych, które wyświetlają piksele, np. Photoshop. Zalecane przez nas wartości odnoszą się więc tylko do parametru dokumentu bitmapowego (np. zdjęcia, fotomontażu) poddawanego obróbce w komputerowych programach graficznych. Parametr dpi odnosi się - co również wynika z jego nazwy - do kropek, które w urządzeniach takich jak naświetlarki tworzą punkt rastrowy. Każdy punkt rastrowy tworzony jest z wielu kropek (jedna kropka to jedno „uderzenie” lasera naświetlarki). Dlatego rozdzielczości dla pliku wyjściowego (output file) są dużo wyższe i najczęściej wynoszą 2400 lub 2540 dpi. Aby spełnić powyższe wymagania w miejscach, gdzie oznacza się wyjściową rozdzielczość pliku (np. generowanego pdf-a) należy zawsze wybierać opcję „wysoka rozdzielczość” lub jeśli program na to zezwala wprowadzać wartość 2400 lub 2540 dpi. W większości programów parametry te ustala się w oknie bądź zakładce pod nazwą „transparency flattener”.

Zalecamy bardzo uważne przygotowywanie plików wyjściowych, a także już po ich wygenerowaniu dokładną kontrolę, która obecnie najskuteczniejsza jest przy wykorzystaniu formatu pdf press optimized wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem do tzw. preflightu.

6. Kolory, przestrzenie barwne

W wypadku projektów kolorowych jedyną akceptowaną przez nas przestrzenią barwną jest przestrzeń CMYK. Zalecamy, aby przed przekazaniem nam projektu dokonać jego sprawdzenia pod kątem obecności dodatkowych kolorów, np. Pantone, a także obecności elementów, które wykorzystują inną niż CMYK przestrzeń barwną, np. RGB, Lab. Jeśli stwierdzimy taki fakt, projekt nie będzie zaakceptowany. W przypadku reklam czarno-białych możliwy jest druk zarówno w przestrzeni GRAY, jak i w przestrzeni CMYK. To Ty decydujesz przez sposób przygotowania materiału, jaka przestrzeń barwna zostanie użyta. Zakładamy, że reklama czarno-biała przygotowana przez Ciebie w przestrzeni CMYK będzie drukowana w tej przestrzeni. Maksymalna wartość parametru TAC odnoszącego się do dopuszczalnego nafarbienia wynosi 320%. Minimalna wartość tonalna jednego koloru w światłach powinna wynosić 5%. Maksymalna w cieniach 95%. Pod obszarami czarnej apli należy podłożyć około 40% cyjanu. Dotyczy to również dużego stopnia pisma w grubych krojach czcionek.

7. Proofy barwne

Jedną z najistotniejszych trosk w stosunku do Twoich projektów jest zachowanie zgodności kolorystycznej otrzymanych materiałów z końcowym wydrukiem. Kluczowym zagadnieniem w tej kwestii jest dostarczenie do nas wraz z projektem w wersji elektronicznej odpowiednio przygotowanego proofa (próbnej odbitki barwnej). Proof cyfrowy należy wydrukować z użyciem profilu barwnego, który można uzyskać od nas. Jest to profil ICC, który po zainstalowaniu w urządzeniu drukującym proofa pozwoli uzyskać kolorystykę taką jaka pojawi się w finalnym produkcie. Jednocześnie zalecamy aby wspomniany profil barwny był używany już na etapie pracy grafika przygotowującego reklamę (można go zaintalować w każdym popularnym programie graficznym). Pozwoli Ci to kontrolować docelową kolorystykę już w fazie projektowania. Dodatkowo jeśli dokonano separacji z naszym profilem możliwe jest wykonanie wiarygodnego proofa analogowego typu Cromalin lub Matchprint. W każdym innym przypadku proof analogowy nie będzie prawidłowo oddawał kolorów możliwych do uzyskania w druku wprowadzając Państa w błąd. Również dowolny proof cyfrowy wydrukowany bez użycia naszego profilu barwnego nie będzie wiarygodny. UWAGA! Wszelkie wydruki i odbitki próbne należy wykonywać z tego samego pliku, który został nam dostarczony. W przypadku niedostarczenia właściwie przygotowanych materiałów porównawczych lub dostarczenia wydruków niepochodzących z pliku przesłanego do nas, nie będzimy ponosić żadnej odpowiedzialności za wykraczające poza standard ISO odchylenia w odwzorowaniu barw. Według normy ISO 12647 odbieg kolorystyczny może wynosić +/- 5% dla każdego koloru. Na każdej stronie proofa powinien się znajdować pasek kontrolny Ugra/FOGRA MediaWedge V.2.0. W przypadku braku wzoru koloru dla prac, dla których jakość reprodukcji barwnej jest szczególnie istotna, do druku może być użyty wzór koloru wykonany przez nas na koszt klienta.

8. Nośniki, kompresja, wysyłka

Przyjmujemy pliki na płytach CD, DVD, nośnikach pendrive. Dopuszczamy kompresję bezstratną projektów w formacie ZIP. Projekty można wysyłać pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesłać na nasz serwer FTP - prosimy o kontakt w celu otrzymania szczegółowych danych.

9. Zastrzeżenia

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za wszelkie uchybienia w wydrukowanych produktach powstałe na skutek niewłaściwego przygotowania projektów pod względem technicznym. Jednocześnie nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za wszelkie inne błędy w projektach, które zostały wygenerowane przez podmioty przygotowujące projekt.